Architectuur Advies Generator :

De NORA is onlosmakelijk verbonden met de inrichting van consistente "search and screen" waarbij de synergie met het Architectuur Overleg leidt tot vereenvoudiging van de infrastructuur.