Architectuur Advies Generator :

De Nederlandse Overheid is uitgangspunt bij de inrichting van pro-actieve inrichtingsprincipes waarbij de outline met het strategisch management grote efficiency voordelen biedt.