Architectuur Advies Generator :

De enterprise architectuur dient te faciliteren bij de terugkoppeling van in elkaar grijpende prioriteitsstellingen waarbij het belang van de regulier onderhoud een steeds belangrijkere rol speelt.