Architectuur Advies Generator :

Het inzicht van de architect moet meerwaarde leveren bij de context van complexe prioriteitsstellingen waarbij de synergie met de kritisch achterstallig onderhoud voldoende draagvlak heeft.