Architectuur Advies Generator :

De enterprise architectuur is uitgangspunt bij de inrichting van resultaatgerichte ketenfuncties waarbij het kader voor de Architectuur Raad cruciaal is.