Bullshit Generator :

De Management Afspraak heeft cruciale uitgangspunten voor scherpe kaderstelling voor onderbouwde LCM-vervangingsvoorstellen, waarbij het gesprek met de dekking uit eigen middelen een steeds belangrijkere rol speelt.